Nyheder

 Kontakt os: +45 2244 2705 ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Struer Karate Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling (2.indkaldelse):

MANDAG D. 17. AUGUST 2020 KL. 18:45

i klubbens lokaler på Fabriksvej 30, 7600 Struer

Dagsorden jf. vedtægterne:

1) Kontrol af repræsentanter
2) Valg af dirigent og referent
3) Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetter for det kommende år
6) Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse:

”Det foreslås, at der i efteråret 2020 er en kontingentnedsættelse for medlemmer som har betalt kontingent for foråret 2020.

Nedsættelsen foreslås til kr. 150,- for medlemmer som er tilmeldt træning 1x ugentligt og foreslås til kr. 200,- for medlemmer som er tilmeldt træning 2x ugentligt.

Forslaget stilles pga. forårets corona-nedlukning af fremmøde-træning.

Det foreslås at kontingentet bi-beholdes som vanligt fra foråret 2021”.
7) Klubbens udvalg orienterer
8) Behandling af indkomne forslag – der er ikke indkommet nogen forslag
9) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:    
Kenni T. Nielsen  (best.medlem - modtager genvalg)
Jan Spatzek        (Kasserer – modtager genvalg)
Carsten Spatzek (Formand - modtager genvalg)                

10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

På valg er:     Gorm H. Jørgensen (Suppleant 1 – modtager genvalg)

11) Valg af 1 bilagskontrollør for 2 år (2020 ->2022):

På valg er:     Morten Fjorback  (Modtager genvalg)

12) Eventuelt

I øvrigt henvises til foreningens vedtægter:
https://www.struerkarate.dk/index.php/klub-info/vedtaegter

Vi glæder os til at se alle medlemmer over 15 år samt alle forældre som har børn som medlemmer i klubben.

På bestyrelsens vegne
Carsten Spatzek – Formand

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zoom


Karate er normal en holdsport, hvopr der trænes sammen med en træner/underviser, der instruerer eleverne i, hvad de skal gøre. Men når man under en corona-epidemi ikke kan netop det, må man være opfindsom, og det har de været i Struer Karate Klub.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Klubbens instrukltør Jan Spatzek havde oprindeligt lagt videoer ud på klubbens Facebookside fra Shotokan-hovedkvarteret i Japan, så medlemmerne kunne træne derhjemme, men det var ikke helt nok. Derfor har klubben nu digital træning gennem videoopkalds-programmet Zoom. Derinde mødes klubbens medlemmer hver tirsdag og torsdag klokken 18-19. Træningen bliver ledet af Jan Sensei med teknisk bistand fra bestyrelsesmedlemmet Kenni, i klubbens lokaler. Deltagerne har lavet deres egen dojo i kældre, på værelser og i stuer, oplyser klubbens børnetræner Frigg Haldor Thomsen i pressemeddelelsen.

Omklædt i gi klokken lidt i seks, logges der ind på Zoom, når alle er inde på mødet og vel arrangeret bukkes der ind og træningen starter. Alle uanset bæltefarve træner sammen hver for sig, - og interesserede er også velkomne til at træne med. Det er dog ikke al karate der er lige nemt at øve sammen hver for sig, forlyder det, f.eks. kumite/kamp, der fungerer bedst når man har en fysisk modstander. Så også derfor glæder klubbens medlemmer sig til at den fysiske træning kan starte igen på Fabriksvej 30. Karate er mere end kamp, det er også socialt samvær, siger Frigg Haldor Thomsen, der forsikrer, at klubben vender tilbage til normale tilstande så snart det er muligt.

Vi har hjulpet hundrede af elever med at forbedre deres tekniske niveau, lad os hjælpe dig!

S5 Box