Nyheder

 Kontakt os: +45 2466 2066 ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Mandag d. 17/8-2020 kl. 18:45 i klubben på Fabriksvej

Deltagere: Gorm, Carsten, Jørgen, Jan, Kenni, Bjørn, Janni, Catharina, Jens-Ulrik, Anne-Marie & Charlotte

 • Kontrol af repræsentanter
  • Det er godkendt
 • Valg af dirigent og referent
  • Bjørn er valgt som dirigent, og Kenni skriver referat
 • Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
  • Formanden fortæller om hvordan året er gået og hvordan vi har tilpasset os årets udfordringer (zoom, udendørs træning, ekstra lørdags træning etc.) Stor tak til dem der har gjort en ekstra indsats. Beretningen er godkendt.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  • Regnskabet blev udleveret til gennemlæsning. Regnskabet blev godkendt
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetter for det kommende år
  • Der blev fremlagt et budget for det kommende år 2020. Budgettet blev godkendt med et par ændringer i forhold til DKarF licenser ”udgift” og instruktør aflønning.
  • Der blev talt om at vi bør få styr på nogle klare retningslinjer for, hvor meget de enkelte trænere forholdsmæssigt skal have, samt hvordan vikarer (Kenn) skal aflønnes i forhold til træning. Jørgen, Carsten, Helene og en suppleant, skal inden for nærmeste fremtid gerne beslutte en fordelingsfaktor til aflønning.
 • Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse
  ”Det foreslås, at der i efteråret 2020 er en kontingentnedsættelse for medlemmer som har betalt kontingent for foråret 2020. Nedsættelsen foreslås til kr. 150,- for medlemmer som er tilmeldt træning 1x ugentligt og foreslås til kr. 200,- for medlemmer som er tilmeldt træning 2x ugentligt. Forslaget stilles pga. forårets corona-nedlukning af fremmøde-træning. Det foreslås at kontingentet bibeholdes som vanligt fra foråret 2021”.
  • Det blev på generalforsamlingen besluttet at nedsætte efterårets kontingent for medlemmer, som HAR betalt kontingent i foråret 2020, med 100,- for medlemmer som er tilmeldt træning 1x ugentligt og 150,- for medlemmer som er tilmeldt træning 2x ugentligt.

Dette gøres ud fra, at det tilskud der er tildelt af corona-hjælpepuljen ikke kan dække den reduktion der først er meldt ud. Reduktionen af efterårets kontingent er således delvist egenfinansieret af klubben. Generalforsamlingen mente ikke at det kunne forsvares at sætte kontingentet ned med de udmeldte 150/200 set ift. kontingent-indtægter

 • Klubbens udvalg orienterer
  • Der er i forbindelse med ansøgte midler givet tilskud til nye gulvtæpper til klubben, plus en handicap-venlig flisebelagt sti op til klubben.
 • Behandling af indkomne forslag – der er ikke indkommet nogen forslag
  • Ingen indkomne forslag
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer - På valg er:            
  • Kenni T. Nielsen                              (best. medlem - modtager genvalg) – Valgt
  • Jan Spatzek (Kasserer – modtager genvalg) – Valgt
  • Carsten Spatzek                              (Formand - modtager genvalg) – Valgt med navns nævnelse

   • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år - På valg er:
    • Gorm H. Jørgensen (Suppleant 1 – modtager genvalg) – Valgt
    • Jens-Ulrik (Suppleant 2) – Valgt 
   • Valg af 1 bilagskontrollør for 2 år (2020 ->2022) - På valg er:
    • Morten Fjorback                              (Modtager genvalg) - Valgt
   • Eventuelt
    • Det blev fortalt at vi havde bestilt beachflag & Rollups, der skal bruges til forskellige events.
    • Der blev talt om hvorfor vi meldte fra til sommerevent på havnen
    • Fotoshoot ”Det kvindelige aspekt” blev udført med Julie, Helene og Chatarina

   Mødet sluttede ca. 20.30 i god ro og orden.

Vi har hjulpet hundrede af elever med at forbedre deres tekniske niveau, lad os hjælpe dig!

Vore sponsorer

Rema1000 logo   vestjysk murerfirma   saurmann byg    Struer Kleinsmedie logo til tryk 2

S5 Box