I Struer Karate Klub ser vi karate som en spændende, lærerig og effektiv form for kampkunst - også for børn.
Vi erfarer at børn, selv i en tidlig alder kan få et stort udbytte af karatetræningen. Undervisningen er målrettet    
således at træningen og øvelserne tager udgangspunkt i barnets alder og modenhed. Gennem en inspirerende,
men også krævende undervisning   udvikles vores elever. Rammerne er præcis de samme som for voksne
udøvere, hvor en traditionel praksis, korrekt etikette og en tydelig disciplin   fastholdes. Vi har et særligt graduerings-
pensum til børn, således at man sikre deres fortsatte udvikling, uden at gå på kompromis med krav og niveau.

Selve træningen er opbygget i tre områder som beskrevet her:

Chiiku er den mentale side, hvor koncentrationen, opfattelsesevnen og selvdisciplinen vokser. Barnet lærer at være
fokuseret, beslutsom og at tro på sig selv.  Ved at gå til gradueringer (bælteprøver), fås en god erfaring i at nå sine
mål. Det er et vigtigt og sundt element for børnene at opleve anerkendelse gennem beståelse af gradueringer og ved at
deltage i stævner, træningslejre m.v.

Taiiku er den fysiske side, hvor kroppens muskler, sener, smidighed, balance, koordination, hurtighed og sanserne
styrkes. Korrekt åndedræt læres. Alle bevægelser i karate er naturlige for kroppens anatomi. Barnet vil derfor gradvist
opbygge en sund krop med styrke, fleksibilitet og god kondition.

Tokuiku er den moralske side, hvor man lærer at respektere andre, være ydmug, hensynsfuld og indgå i et fællesskab
med regler og værdier. I Struer Karate Klub er venskab og respekt blandt børnene en vigtig del af fællesskabet.

Udover den daglige træning tilbydes vores børn at deltage i en lang række aktiviteter som træningslejre året rundt og
stævner. Der er oprettet en særlig kodomo (børne) afdeling på JKS's Honbu Dojo, for at samle og styrke deres fælles
udvikling.

Klubbens erfaring er at vores elever gennem karatetræning får større selvdisciplin og tillid til sig selv. Børnene trives
bedre med overskud til at klare tidens krav og udfordringer. I skolen opleves børnene mere koncentreret og læringsparate.
Kort sagt giver karatetræning børnene større selvværd, styr på sig selv og overblik!

Læs om klubbens tigerhold (børn 5-7år) her

Instruktører (Børn & unge)

mihaela   Senpai Frigg Haldor
  2.Dan JKS
   
Lucian   Assistent
  Theodora Gogu
  4.Kyu JKS 

 

Struer Karate Tiger's

Sted & Tider

Adresse:  Fabriksvej 30
                   7600 Struer

Telefon:  +45 7194 9444

Email:      info@struerkarate.dk

Intro JKS Karate